Yksilöterapia

Toivoa ja tukea haastavaan elämäntilanteeseen

Yksilöterapiassa tulet kuulluksi ja nähdyksi kokemuksinesi, ajatuksinesi ja tarpeinesi. Keskustelut ovat luottamuksellisia, eikä niistä tehdä kirjauksia julkisiin rekistereihin.

Ratkaisukeskeinen terapia suuntaa voimavaroihin, tavoitteisiin ja tulevaisuuteen, mutta siinä on aina riittävästi tilaa myös menneiden kokemusten käsittelemiselle.

Aina pelkät sanat eivät riitä tai auta löytämään uusia näkökulmia tai toimintatapoja. Yhdistän terapiaan kehollista havainnointia ja työskentelyä, symbolityöskentelyä ja traumaterapian periaatteita tilanteen ja tarpeen mukaan.

Olen käynyt traumapainotteisen psykoterapiakoulutuksen, jonka yksi erityisosaamisalueista on seksuaalitraumojen kohtaaminen ja hoitaminen. Käymäni psykoterapiakoulutus on luonteeltaan integratiivinen, mikä tarkoittaa, että se yhdistää teoriaa ja menetelmiä useista eri psykoterapiasuuntauksista.

Yksilöterapiaan saat tulla juuri sellaisena, kuin olet. Voit varata yksittäisen ajan tai pidemmän terapiajakson. Asioilla on aikansa.

Toimitilani sijaitsevat Terapiakeskus Avarassa. Voit tutustua Avaraan tarkemmin täällä: www.terapiakeskusavara.fi

Terapiatapaamiset on mahdollista toteuttaa myös etäyhteyksillä. Kela-korvaus ei ole mahdollinen.