Tukea, työkaluja ja uusia näkökulmia

Työnohjauksellinen tuki poikii tutkitusti siihen sijoitetut eurot takaisin.
Yritykseni nimi Firgun tarkoittaa vilpitöntä iloa toisen onnistumisesta tai hänelle tapahtuneesta hyvästä. 
Työnohjauksessa on tilaa ja aikaa ohjatusti tutkia, millaiset muutokset voivat sinun kohdallasi johtaa toivottuun onnistumiseen tai hyvään.

Yksilö- ja ryhmätyönohjaukset

Työnohjauksessa on mahdollisuus purkaa luottamuksellisesti itseen, omaan työhön tai työyhteisöön liittyviä kokemuksia, kysymyksiä, ajatuksia ja tilanteita. Työnohjaus auttaa löytämään asioihin uusia näkökulmia ja työskentelemään aiempaa selkeämmin ja sujuvammin. Työnohjauksessa voidaan etsiä myös kadonnutta motivaatiota tai uutta suuntaa työlle. Työnohjaus sopii sekä yksilöille että ryhmälle. 

Työnohjausta voidaan hakea myös jonkin teeman ympärille tai asiakastapausten käsittelemiseen. Tai jos tiimin vuorovaikutuksessa on kitkaa, autan selvittämään  konfliktitilanteita.

Olen tehnyt työnohjausta mm. sosiaalialan, hoitoalan, viestintäalan ja kirkon työntekijöiden parissa. Asiakaskokemuksista voit lukea täältä https://www.firgun.fi/asiakaspalautteet/. Erityinen kiinnostukseni kohdistuu vaativaa asiakastyötä / terapeuttista työtä tekevien työnohjaukseen. Tähän olen käynyt myös työnohjaajille suunnatun täydennyskoulutuksen.

Työnohjauksen tavoitteet nousevat aina ohjattavan tai ohjattavien tilanteesta ja tarpeista. Usein tapaamisia on noin kerran kuukaudessa. Yhteistyömme voi kestää yksittäisistä kerroista aina useaan vuoteen saakka.

Ota yhteyttä!

Työhyvinvoinnin tuki

Ratkaisukeskeisen työhyvinvoinnin tuen vaikutukset näkyvät parhaimmillaan voimavarojen lisääntymisenä, työmotivaation kohenemisena ja sairauspoissaolojen vähenemisenä. Asiakas saa aina itse asettaa tavoitteet työskentelylle. Matalan kynnyksen tuki auttaa, ennen kuin työn tai yksityiselämän haasteet pääsevät kasvamaan isoiksi ongelmiksi.

Yrityksille tarjottavat työhyvinvoinnin tuen paketit voidaan toteuttaa joko etäyhteyksillä tai kasvotusten työpaikalla tai toimitiloissani. Keskustelut ovat luottamuksellisia.

Kysy lisää!


Koulutukset ja luennot

Pidän työyhteisövalmennuksia, koulutuksia ja luentoja, joiden sisältö voidaan räätälöidä tarpeiden mukaisiksi. Koulutusten kesto voi vaihdella tunnin hyvinvointiluennosta usean päivän valmennuskokonaisuuksiin.

Olen pitänyt koulutuksia esimerkiksi voimavaroista ja palautumisesta, arvotyöskentelystä sekä tiimiyhteistyön parantamisesta. Tapani työskennellä on työpajatyyppinen eli alustusten lisäksi tarjoan aina osallistujille mahdollisuuden työskennellä myös itsenäisesti tai ryhmissä ja pohtia, miten kuultu asia muuttuu osaksi omaa ja työyhteisön arkea.

Arvojen kirkastamisesta on ollut tosi iso hyöty! Arvot ovat suuntaviivoja, jotka pitää käyttää toiminnan ohjaamiseen - eivät vain tärkeitä sanoja. Jos arvojen ja todellisuuden välillä on liian iso ero, se aiheuttaa tyytymättömyyttä ja katkeroitumista." (Asiakaspalaute)

Pyydä sisältöehdotus ja tarjous!